PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ

20.12.2013 08:00

20. posince zahajujeme na Aniččině dvoře PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ!
Kapři pochází z písečných horských rybníků a díky tomu vynikají kvalitou masa a malou tučností!
Kapra Vám v případě zájmu zabijeme a vykucháme.